Trang chủ DÂY TRUYỀN MÁY IN LIÊN HOÀN IN + DÁN + BÓ BUỘC MÁY IN BỔ CHẠP , CẮT TỰ ĐỘNG HD

  • image1

MÁY IN BỔ CHẠP , CẮT TỰ ĐỘNG HD

Giá: Liên hệ

Thông Tin sản phẩm : Máy bổ chạp in cắt tự động HD

Trụ Sở : Thôn Giáo - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện Thoại:  0971 768 689

Email :  dinhdinhcompanyvn@gmail.com

Người Liên Lạc : Đinh Thị Thu

Liên hệ: 0971 768 689

đối tác - khách hàng

0971.768.689.