Trang chủ MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG MÁY ĐÓNG GÓI LIÊN TRUYỀN PE HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG SY

  • image1

MÁY ĐÓNG GÓI LIÊN TRUYỀN PE HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG SY

Giá: Liên hệ

Thông Tin sản phẩm : Máy đóng gói liên chuyền PE hoàn toàn tự động SY

Trụ Sở : Thôn Giáo - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện Thoại:  0971 768 689

Email :  dinhdinhcompanyvn@gmail.com

Người Liên Lạc : Đinh Thị Thu

Liên hệ: 0971 768 689

đối tác - khách hàng

0971.768.689.