Trang chủ MÁY GHIM MÁY ĐÓNG GHIM - ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG

  • image1

MÁY ĐÓNG GHIM - ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG

Giá: Liên hệ

Thông Tin sản phẩm : MÁY DÁN - ĐÓNG GHIM - ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG

Trụ Sở : Thôn Giáo - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện Thoại:  0971 768 689

Email :  dinhdinhcompanyvn@gmail.com

Người Liên Lạc : Đinh Thị Thu

Liên hệ: 0971 768 689

Máy đóng ghim đóng bao tự động đang trong quá trình nắp đặt trong nhà máy

đối tác - khách hàng

0971.768.689.