Trang chủ MÁY DÁN MÁY DÁN THÙNG TỰ ĐỘNG LOẠI HÌNH KINH TẾ SP-ZDJ

  • image1

MÁY DÁN THÙNG TỰ ĐỘNG LOẠI HÌNH KINH TẾ SP-ZDJ

Giá: Liên hệ

Thông Tin sản phẩm : Máy dán thùng tự động loại hình kinh tế SP-ZDJ

Trụ Sở : Thôn Giáo - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện Thoại:  0971 768 689

Email :  dinhdinhcompanyvn@gmail.com

Người Liên Lạc : Đinh Thị Thu

Liên hệ: 0971 768 689

đối tác - khách hàng

0971.768.689.