Trang chủ MÁY CẮT MÀNG ÉP BẰNG TỰ ĐỘNG & BÁN TỰ ĐỘNG MÁY CẮT MÀNG ÉP BẰNG BÁN TỰ ĐỘNG AEM-1500YQ

  • image1

MÁY CẮT MÀNG ÉP BẰNG BÁN TỰ ĐỘNG AEM-1500YQ

Giá: Liên hệ

Thông Tin sản phẩm : MÁY CẮT MÀNG ÉP BẰNG BÁN TỰ ĐỘNG AEM-1500YQ

Trụ Sở : Thôn Giáo - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện Thoại:  0971 768 689

Email :  dinhdinhcompanyvn@gmail.com

Người Liên Lạc : Đinh Thị Thu

Liên hệ: 0971 768 689

đối tác - khách hàng

0971.768.689.